Andrew Yang muốn trao thẻ xanh cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học Mỹ và cấp 1.000 USD một tháng cho người trưởng thành, theo SCMP.

https://www.youtube.com/watch?v=7VWAFnM_pK8&feature=youtu.be